Política de Qualitat, Medi Ambient, Seguretat Vial i Seguretat i Salut en el Treball

.

Baixbus considera objectius permanents en totes les activitats de l’empresa la qualitat, el respecte pel medi ambient, la seguretat vial, la seguretat i salut en el treball i el codi ètic. Per avançar en aquest compromís, les tres empreses del grup van subscriure el juliol de 2016 la seva Política de Qualitat, Medi Ambient, Seguretat Vial i Seguretat i Salut en el Treball.

Amb aquest compromís, Baixbus assumeix la Qualitat i el Medi Ambient com a factors clau i enforteix el seu objectiu d’oferir un servei de la millor qualitat orientat a la satisfacció de totes les parts implicades: administracions públiques, viatgers i viatgeres, empreses proveïdores i a la ciutadania en general.

Es compromet a realitzar els seus serveis i activitats amb total respecte pel medi ambient, prenent les mesures necessàries per a reduir l’impacte mediambiental i prevenir la contaminació.

En l’àmbit de la seguretat vial, vetlla per la seguretat i salut de totes les persones que integren la companyia, així com la de les persones passatgeres i usuàries de la via pública.

Baixbus més a prop

Oficina d'atenció al viatger

instal·lacions de Mohn, SL
Ctra. de la Vila, 2. 08840 Viladecans
Horari d’atenció és de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 tots els dies de dilluns a divendres feiners.