Qualitat

.

Les tres empreses que integren el grup Baixbus: Mohn, SL, Oliveras, SL i Rosanbus, SL, disposen del certificat corresponent al sistema de gestió de la qualitat segons la normativa UNE-EN ISO 9001:2000.

Baixbus té una política activa i de compromís en relació a la problemàtica mediambiental derivada dels residus produïts en l’activitat del transport i que implica disposar també, per part de les tres empreses, del certificat segons la norma ISO 14001:2004.

A més, aposta fermament per assolir l'apropament de la qualitat a la gestió del transport públic des del punt de vista de les necessitats i expectatives dels clients, un compromís adquirit amb el certificat triple de la norma UNE-EN 13816, sobre el transport de passatgers.

Les cartes de servei exposen els compromisos en l'àmbit de la qualitat professional que l'empresa ofereix als seus clients. Presenten una declaració d'objectius i la voluntat de treballar i millorar dia a dia per assolir una oferta de transport adequada als requeriments dels viatgers i viatgeres.

Les empreses també estan certificades amb el Sistema de la Seguretat i la Salut al Treball conforme a la norma OHSAS 18001:2007. I des de l'abril de 2013, Rosanbus és organització compromesa amb la reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, en el marc de l'informe anual d'Acords Voluntaris de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya.

Mohn, Oliveras i Rosanbus també disposen de la certificació UNE 39001 de Seguretat Vial.

Per tal d’avançar en el seu compromís amb la Qualitat, les tres empreses del grup Baixbus van subscriure el juliol de 2016 la seva Política de Qualitat, Medi Ambient, Seguretat Vial i Seguretat i Salut en el Treball. Amb aquest document, la Direcció de Baixbus manifesta els principis que defineixen el seu Sistema de Gestió Integrat i que estan orientats a promoure la Gestió de Qualitat, Ambiental, de Seguretat Vial i de Seguretat i Salut en el Treball, així com la Millora Contínua, a tot el personal, a tots els nivells i a tots els processos de Baixbus, prenent com a marc la responsabilitat social corporativa, l’ètica, el respecte i la transparència.

Baixbus més a prop

Oficina d'atenció al viatger

instal·lacions de Mohn, SL
Ctra. de la Vila, 2. 08840 Viladecans
Horari d’atenció és de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 tots els dies de dilluns a divendres feiners.