Treballa amb nosaltres

.

Si creus que el teu perfil professional encaixa per poder treballar en alguna de les empreses del nostre grup, introdueix les teves dades personals i laborals en el següent qüestionari i formaràs part de la bossa de treball de Baixbus.

Els fitxers han de ser de menys de 2 MB.
Tipus de fitxers permesos: txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.
En compliment de la vigent normativa protectora de dades personals, i atenent de forma particular al que disposen els articles 12 a 14 del RGPD, se l'informa que el responsable del tractament és MOHN, S.L. (Des d'ara "MOHN"), amb NIF B08040925, i amb domicili social al c / Migdia, s / n, 08840 Viladecans.
 
Se li informa que, s'ha designat un Comitè de Protecció de Dades que desenvolupa les funcions de Delegat de Protecció de Dades, amb qui, si així ho desitja, podrà contactar quant a totes les qüestions referents al tractament de les seves dades personals i a l'exercici dels seus drets, segons el que es disposa en el RGPD a través del correu electrònic protecciodedades@baixbus.com
 
Les seves dades personals seran tractades per MOHN en el marc i amb la finalitat de tramitar els corresponents processos de selecció de personal a les que vostè s'ha presentat de forma voluntària i lliure, incloent la realització de qualsevol tipus de prova i / o entrevista disposada a tals fins.
La base legítima del tractament és, amb caràcter principal, el consentiment de l'interessat i, si escau, l'execució de possibles mesures precontractuals en l'àmbit laboral per part de MOHN. En tot cas, la manca d'aportació de les dades personals requerides podrà donar lloc a la impossibilitat de tramitar la seva sol·licitud o petició específica de participació i / o concurrència en aquests processos selectius i, per tant, la possibilitat de rebutjar i / o excloure per MOHN la seva petició o sol·licitud de participació en els mateixos.
En atenció als fins descrits, les seves dades personals podran ser comunicades a les autoritats competents en cada cas, incloent les de tipus laboral o judicial, en funció de la normativa aplicable, segons els casos. De la mateixa manera, pertanyent MOHN a un grup d'empreses, se l'informa que les seves dades personals podran ser comunicades a altres empreses del mateix Grup a mers efectes interns i administratius en base a l'interès legítim de MOHN sent això admès pel Considerant 48 del RGPD . Les dades aquí aportades, podran ser cedides a altres entitats del Grup empresarial en què s'integra MOHN amb fins administratius i de gestió de clients. Amb caràcter general, no estan previstes transferències internacionals de les seves dades personals. En qualsevol cas, s'adopten les mesures necessàries en aquest àmbit de conformitat amb el RGPD.
 
Així mateix, atès que el present procés de selecció pot estar gestionat, en tot o en part, per empreses o entitats especialitzades, contractades com a encarregats del tractament per MOHN per a l'examen i selecció específica dels perfils laborals més adequats en aquest àmbit, se li informa que aquestes empreses o entitats especialitzades poden resultar destinatàries de les seves dades personals actuant les mateixes en el marc del corresponent Encàrrec del Tractament amb totes les garanties jurídiques pertinents en cada cas. Fora d'aquests supòsits, les seves dades personals no seran cedides a cap altre tercer, llevat obligació legal existent a aquests efectes.
Se li comunica que les seves dades personals podran ser conservades durant els terminis definits en els articles 4 i 21.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l' ordre Social, d'acord amb el qual, la conservació de les seves dades podria arribar a ser de fins a 5 anys, atenent de forma específica al tipus de tractament que sobre estos es realitzi.
Finalment, es posa en el seu coneixement que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades i oposició, dirigint una comunicació per escrit a través del correu electrònic protecciodedades@baixbus.com amb la Ref. " exercici Drets "acompanyant a la seva sol·licitud còpia del seu document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent (passaport, NIE ....). En cas de no considerar atesos de forma deguda seus drets personals, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent que, en aquest cas, és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si bé li recomanem contactar abans per tal de resoldre la possible situació o conflicte, si així ho estima, amb el DPD. 
 
CAPTCHA
Aquesta pregunta és per comprovar la veracitat de la seva informació i prevenir els enviaments automàtics de correu brossa.
2 + 1 =
Resol aquest problema matemàtic simple i escriu el resultat. Ex. per 1+3, escriu 4.

Baixbus més a prop

Oficina d'atenció al viatger

instal·lacions de Mohn, SL
Ctra. de la Vila, 2. 08840 Viladecans
Horari d’atenció és de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 tots els dies de dilluns a divendres feiners.

 

En compliment de la vigent normativa protectora de dades personals, i atenent de forma particular al que disposa losartículos 12 a 14 del RGPD, se l'informa que el responsable del tractament és MOHN, SL, amb NIF B08040925, i amb domicili social al c / Migdia, s / n, 08840 Viladecans i lloc web: http://www.baixbus.cat/es. Les seves dades personals seran tractades amb la finalitat d'atendre les peticions o sol·licituds específiques que els usuaris puguin realitzar en aquest àmbit a través de la Plataforma, per relació a qualsevol qüestió disposada a través del present formulari de contacte de la Plataforma. En qualsevol cas, les seves dades personals es conservaran durant el termini estrictament necessari per tal d'atendre la sol·licitud remesa.

Se li informa que, s'ha designat un Comitè de Protecció de Dades que desenvolupa les funcions de Delegat de Protecció de Dades, amb qui, si així ho desitja, podrà contactar quant a totes les qüestions referents al tractament de les seves dades personals i a l'exercici dels seus drets, segons el que es disposa en el RGPD a través del correu electrònic protecciodedades@baixbus.com

La base legítima de tractament és el consentiment de l'interessat que, en qualsevol cas, tindrà dret a revocar en qualsevol moment, encara que això no afectarà la licitud del tractament previ a la seva retirada. En tot cas, la manca d'aportació de les dades personals requerides en aquest formulari electrònic podrà donar lloc a la impossibilitat de tramitar per MOHN, S.L. la sol·licitud o petició específica de què es tracti.

Les dades aquí aportades, podran ser cedides a altres entitats del grup empresarial en què s'integra MOHN, SL, amb fins administratius i de gestió de clients, i / oa altres administracions públiques tuteladores del servei prestat, en aquest cas Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Direcció de Transports Públics de la Generalitat de Catalunya. Amb caràcter general, no estan previstes transferències internacionals de les seves dades personals. En qualsevol cas, s'adopten les mesures necessàries en aquest àmbit de conformitat amb el RGPD.

Se li informa així mateix que, podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades i d'oposició, dirigint una comunicació per escrit a través del correu electrònic protecciodedades@baixbus.com, amb la Ref. "Exercici drets "acompanyant a la seva sol·licitud còpia del seu document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent (passaport, NIE ....). En cas de no considerar atesos de forma deguda seus drets personals, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si bé li recomanem contactar abans, per tal de resoldre la possible situació o conflicte, si així ho estima, amb el DPD.

Podeu consultar informació addicional sobre el tractament de les seves dades personals llegint la política de privacitat i galetes ubicada a la present pàgina web.

 

CAPTCHA
Aquesta pregunta és per comprovar la veracitat de la seva informació i prevenir els enviaments automàtics de correu brossa.
3 + 2 =
Resol aquest problema matemàtic simple i escriu el resultat. Ex. per 1+3, escriu 4.