Novetats en l’abonament de les sancions per frau en l’ús del transport públic

.
31/03/2015

Ara es disposa de 2 dies hàbils per fer l’abonament del 50% de la percepció imposada pels agents d’inspecció, d’aquesta manera es redueix a la meitat la multa de 100 euros, que fins ara només tenia descompte si es pagava a l’acte.

Amb l’aprovació de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC 13/3/2015), es modifica la normativa que regula la correcta utilització del servei de transport públic de viatgers que afecta, entre d’altres, el metro i autobusos metropolitans.

Quan un viatger no disposa d’un títol vàlid de transport pel trajecte que està realitzant, el personal  d’inspecció li ha de requerir  l’abonament d’una percepció mínima de 100 euros, i li ha d’expedir el document justificatiu corresponent a la percepció mínima. El termini per abonar-la és de trenta dies a comptar des de la intervenció.  Amb la nova normativa, la possibilitat de pagar la percepció mínima amb una bonificació del 50%, que fins ara es limitava al moment de la intervenció,  s’amplia als dos dies hàbils següents a la data de la denúncia.

A més, en el cas que la percepció mínima hagi estat imposada a un menor d’edat, les empreses operadores de transport públic ho han de notificar formalment als seus tutors legals, i se’ls ha d'atorgar la possibilitat d’abonar-ne l’import amb la bonificació del 50% en un termini de trenta dies.

Una altra de les novetats és per als usuaris de títols de tarifació social. A partir d’ara disposaran de 48 hores per aportar la documentació justificativa pertinent que els acredita per utilitzar el títol social, si no la duien en el moment que l’inspector els la va demanar. Si la porten en el temps establert, la percepció mínima es retirarà.

Baixbus més a prop

Oficina d'atenció al viatger

C/Martí Codolar 25, 08902, Hospitalet de Llobregat
Horari d’atenció és de 8:00 a 14:00 tots els dies de dilluns a divendres feiners.

 

En compliment de la vigent normativa protectora de dades personals, i atenent de forma particular al que disposa losartículos 12 a 14 del RGPD, se l'informa que el responsable del tractament és MOHN, SL, amb NIF B08040925, i amb domicili social al c / Migdia, s / n, 08840 Viladecans i lloc web: http://www.baixbus.cat/es. Les seves dades personals seran tractades amb la finalitat d'atendre les peticions o sol·licituds específiques que els usuaris puguin realitzar en aquest àmbit a través de la Plataforma, per relació a qualsevol qüestió disposada a través del present formulari de contacte de la Plataforma. En qualsevol cas, les seves dades personals es conservaran durant el termini estrictament necessari per tal d'atendre la sol·licitud remesa.

Se li informa que, s'ha designat un Comitè de Protecció de Dades que desenvolupa les funcions de Delegat de Protecció de Dades, amb qui, si així ho desitja, podrà contactar quant a totes les qüestions referents al tractament de les seves dades personals i a l'exercici dels seus drets, segons el que es disposa en el RGPD a través del correu electrònic protecciodedades@baixbus.com

La base legítima de tractament és el consentiment de l'interessat que, en qualsevol cas, tindrà dret a revocar en qualsevol moment, encara que això no afectarà la licitud del tractament previ a la seva retirada. En tot cas, la manca d'aportació de les dades personals requerides en aquest formulari electrònic podrà donar lloc a la impossibilitat de tramitar per MOHN, S.L. la sol·licitud o petició específica de què es tracti.

Les dades aquí aportades, podran ser cedides a altres entitats del grup empresarial en què s'integra MOHN, SL, amb fins administratius i de gestió de clients, i / oa altres administracions públiques tuteladores del servei prestat, en aquest cas Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Direcció de Transports Públics de la Generalitat de Catalunya. Amb caràcter general, no estan previstes transferències internacionals de les seves dades personals. En qualsevol cas, s'adopten les mesures necessàries en aquest àmbit de conformitat amb el RGPD.

Se li informa així mateix que, podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades i d'oposició, dirigint una comunicació per escrit a través del correu electrònic protecciodedades@baixbus.com, amb la Ref. "Exercici drets "acompanyant a la seva sol·licitud còpia del seu document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent (passaport, NIE ....). En cas de no considerar atesos de forma deguda seus drets personals, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si bé li recomanem contactar abans, per tal de resoldre la possible situació o conflicte, si així ho estima, amb el DPD.

Podeu consultar informació addicional sobre el tractament de les seves dades personals llegint la política de privacitat i galetes ubicada a la present pàgina web..

 

CAPTCHA
Aquesta pregunta és per comprovar la veracitat de la seva informació i prevenir els enviaments automàtics de correu brossa.
13 + 1 =
Resol aquest problema matemàtic simple i escriu el resultat. Ex. per 1+3, escriu 4.