Clàusules factures, rebuts de Caixa, albarans, factures de proveïdors o qualsevol altre document vinculat al gir econòmic-comptable i/o financer

.
 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
  Mohn, SL. ( en endavant, “Mohn”), situat en el carrer Migdia, s/n, 08840 Viladecans, amb CIF B08040925, adreça electrònica protecciodedades@baixbus.com i lloc web www.baixbus.cat
   
  Oliveras, SL (en endavant, “Oliveras”), situat al carrer Santa Eulàlia, 33-37, 98902 de l’Hospitalet de Llobregat, amb CIF B08016149, adreça electrònica protecciodedades@baixbus.com i lloc web www.baixbus.cat
   
  Rosanbus, SL (en endavant “Rosanbus”), situat al carrer Santa Eulàlia, 33, 08902 de l’Hospitalet de Llobregat, amb CIP B59920504, adreça electrònica protecciodedades@baixbus.com i lloc web www.baixbus.cat
   
 2. Amb quina finalitat tractem les seves dades?

  Les seves dades personals seran tractades per Mohn, Oliveras o Rosanbus amb la finalitat de gestionar la relació contractual entre les parts, així com amb finalitats de gestió econòmica, comptable, financera i de control en l’ execució del servei que es tracti.

  Se l’informa en virtut de l’article 30 del Codi de Comerç Espanyol, les seves dades podran ser  conservades almenys fins a {6} anys.
   
 3. Quina és la base legítima per la qual tractem les seves dades?

  La base legítima del tractament és, amb caràcter principal, l’execució d’un contracte entre les parts de forma que la falta d’aportació de la informació podria limitar o impedir el seu correcte desenvolupament i execució.
   

 4. Cedim les seves dades a tercers?

  Amb caràcter general, les seves dades no seran cedides a tercers a menys que així s’estableixi o s’imposi mitjançant la  llei. Sense perjudici anterior, pertanyent Mohn, Oliveras i Rosanbus a un grup d’empreses, se l’informa que les seves dades personals podran ser comunicades a altres empreses del mateix Grup a només efectes interns i administratius en base a l’interès legítim de Mohn, Oliveras i Rosanbus, sent així admès pel Considerant 48 del RGPD. Tampoc es realitzaran, a priori, transferències internacionals de dades. En el cas que succeeixi, aquestes es realitzaran amb les degudes garanties legals en consonància amb els articles 44 i següents del RGPD .
   

 5. Quins drets tenim sobre les seves dades?

  Per últim, es suposa que en el seu coneixement podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades i oposició, dirigint una comunicació per escrit a través del correu electrònic protecciodedades@baixbus.com, amb la Ref. “Exercici de Drets” acompanyant a la seva sol·licitud copia del seu document nacional d’identitat o document identificatiu equivalent (passaport, N.I.E…). En els cas de no considerar ateses de forma adequada els seus drets personals, podrà presentar una reclamació davant de l’autoria de control competent, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.protecciodedades@baixbus.com

 

Baixbus més a prop

Oficina d'atenció al viatger

C/Martí Codolar 25, 08902, Hospitalet de Llobregat
Horari d’atenció és de 8:00 a 14:00 tots els dies de dilluns a divendres feiners.

 

En compliment de la vigent normativa protectora de dades personals, i atenent de forma particular al que disposa losartículos 12 a 14 del RGPD, se l'informa que el responsable del tractament és MOHN, SL, amb NIF B08040925, i amb domicili social al c / Migdia, s / n, 08840 Viladecans i lloc web: http://www.baixbus.cat/es. Les seves dades personals seran tractades amb la finalitat d'atendre les peticions o sol·licituds específiques que els usuaris puguin realitzar en aquest àmbit a través de la Plataforma, per relació a qualsevol qüestió disposada a través del present formulari de contacte de la Plataforma. En qualsevol cas, les seves dades personals es conservaran durant el termini estrictament necessari per tal d'atendre la sol·licitud remesa.

Se li informa que, s'ha designat un Comitè de Protecció de Dades que desenvolupa les funcions de Delegat de Protecció de Dades, amb qui, si així ho desitja, podrà contactar quant a totes les qüestions referents al tractament de les seves dades personals i a l'exercici dels seus drets, segons el que es disposa en el RGPD a través del correu electrònic protecciodedades@baixbus.com

La base legítima de tractament és el consentiment de l'interessat que, en qualsevol cas, tindrà dret a revocar en qualsevol moment, encara que això no afectarà la licitud del tractament previ a la seva retirada. En tot cas, la manca d'aportació de les dades personals requerides en aquest formulari electrònic podrà donar lloc a la impossibilitat de tramitar per MOHN, S.L. la sol·licitud o petició específica de què es tracti.

Les dades aquí aportades, podran ser cedides a altres entitats del grup empresarial en què s'integra MOHN, SL, amb fins administratius i de gestió de clients, i / oa altres administracions públiques tuteladores del servei prestat, en aquest cas Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Direcció de Transports Públics de la Generalitat de Catalunya. Amb caràcter general, no estan previstes transferències internacionals de les seves dades personals. En qualsevol cas, s'adopten les mesures necessàries en aquest àmbit de conformitat amb el RGPD.

Se li informa així mateix que, podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades i d'oposició, dirigint una comunicació per escrit a través del correu electrònic protecciodedades@baixbus.com, amb la Ref. "Exercici drets "acompanyant a la seva sol·licitud còpia del seu document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent (passaport, NIE ....). En cas de no considerar atesos de forma deguda seus drets personals, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si bé li recomanem contactar abans, per tal de resoldre la possible situació o conflicte, si així ho estima, amb el DPD.

Podeu consultar informació addicional sobre el tractament de les seves dades personals llegint la política de privacitat i galetes ubicada a la present pàgina web..

 

CAPTCHA
Aquesta pregunta és per comprovar la veracitat de la seva informació i prevenir els enviaments automàtics de correu brossa.
1 + 3 =
Resol aquest problema matemàtic simple i escriu el resultat. Ex. per 1+3, escriu 4.