Clàusula talonari de multes

.
 1. Qui és el responsable del tractament de les dades?

  El compliment de la vigent normativa protectora de dades personals i atenent de forma particular al que disposa en els articles 12 al 14 del RGPD, se l’informa de les empreses responsables del tractament:

  Mohn, SL (en endavant, “Mohn”),  situat al carrer Migdia/n, 08840 Viladecans, con CIF B08040925, correu electrònic protecciodedades@baixbus.com i lloc web www.baixbus.cat

  Oliveras, SL (en endavant, “Oliveras”),  situat al carrer Santa Eulalia, 33-37, 08902 L’Hospitalet de Llobregat, con CIF B08016149, correu electrònic protecciodedades@baixbus.com i lloc web www.baixbus.cat

  Rosanbus,SL (en endavant, “Rosanbus”),  situat al carrer Santa Eulàlia, 33, 08902 L’Hospitalet de Llobregat, con CIF B59920504, correu electrònic protecciodedades@baixbus.com i lloc web www.baixbus.cat

   

 2. Amb quina finalitat tractem les seves dades?
  Les seves dades seran tractades per Mohn amb la finalitat de gestionar i tramitar de forma integral la multa que pugui resultar de l’aplicació, en tant que s’ha realitzat un ús inadequat del servei d’acord amb la normativa aplicable.

  Se l’informa que les seves dades seran conservades durant el temps estrictament necessari amb la finalitat de tramitar d’acord amb el procediment disposat a aquests efectes.

   

 3. Quina és la base legítima per la qual tractem les seves dades?

  La base legítima del tractament és, amb caràcter principal, el compliment d’una obligació legal determinat en l’article 52 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives

  La base legítima del tractament és, amb caràcter principal, el compliment d’una obligació legal determinada en l’article 52 de la Llei /2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives 
   
   
 4. Cedim les seves dades a tercers?

  Les seves dades podran ser cedides a Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), o / i la Direcció General del Transport Terrestre de la Generalitat de Catalunya en el marc de la formalització de la denúncia d'acord amb la Llei 7/2004, de 16 de juliol , de mesures fiscals i administratives, al marge d'això, no se cediran a tercers llevat que així ho estableixi o imposi una llei. Sense perjudici de l'anterior, pertanyent Mohn a un grup d'empreses, se l'informa que les seves dades personals podran ser comunicades a altres empreses del mateix Grup a mers efectes interns i administratius en base a l'interès legítim de Mohn sent això admès pel Considerant 48 del RGPD. Al marge de l'anterior, les seves dades no seran cedides a tercers llevat que així ho estableixi o imposi una llei. Tampoc es realitzaran, a priori, transferències internacionals de dades. En cas de concórrer, aquestes es realitzarien amb les degudes garanties legals en consonància amb els articles 44 i següents del RGPD

   

 5. Quins drets té sobre les seves dades?

  Finalment, es posa en el seu coneixement que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades i oposició, dirigint una comunicació per escrit a través del correu electrònic protecciodedades@baixbus.com, amb la Ref. "Exercici Drets" acompanyant a la seva sol·licitud còpia del seu document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent (passaport, NIE ....). En cas de no considerar atesos de forma deguda seus drets personals, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Baixbus més a prop

Oficina d'atenció al viatger

C/Martí Codolar 25, 08902, Hospitalet de Llobregat
Horari d’atenció és de 8:00 a 14:00 tots els dies de dilluns a divendres feiners.

 

En compliment de la vigent normativa protectora de dades personals, i atenent de forma particular al que disposa losartículos 12 a 14 del RGPD, se l'informa que el responsable del tractament és MOHN, SL, amb NIF B08040925, i amb domicili social al c / Migdia, s / n, 08840 Viladecans i lloc web: http://www.baixbus.cat/es. Les seves dades personals seran tractades amb la finalitat d'atendre les peticions o sol·licituds específiques que els usuaris puguin realitzar en aquest àmbit a través de la Plataforma, per relació a qualsevol qüestió disposada a través del present formulari de contacte de la Plataforma. En qualsevol cas, les seves dades personals es conservaran durant el termini estrictament necessari per tal d'atendre la sol·licitud remesa.

Se li informa que, s'ha designat un Comitè de Protecció de Dades que desenvolupa les funcions de Delegat de Protecció de Dades, amb qui, si així ho desitja, podrà contactar quant a totes les qüestions referents al tractament de les seves dades personals i a l'exercici dels seus drets, segons el que es disposa en el RGPD a través del correu electrònic protecciodedades@baixbus.com

La base legítima de tractament és el consentiment de l'interessat que, en qualsevol cas, tindrà dret a revocar en qualsevol moment, encara que això no afectarà la licitud del tractament previ a la seva retirada. En tot cas, la manca d'aportació de les dades personals requerides en aquest formulari electrònic podrà donar lloc a la impossibilitat de tramitar per MOHN, S.L. la sol·licitud o petició específica de què es tracti.

Les dades aquí aportades, podran ser cedides a altres entitats del grup empresarial en què s'integra MOHN, SL, amb fins administratius i de gestió de clients, i / oa altres administracions públiques tuteladores del servei prestat, en aquest cas Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Direcció de Transports Públics de la Generalitat de Catalunya. Amb caràcter general, no estan previstes transferències internacionals de les seves dades personals. En qualsevol cas, s'adopten les mesures necessàries en aquest àmbit de conformitat amb el RGPD.

Se li informa així mateix que, podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades i d'oposició, dirigint una comunicació per escrit a través del correu electrònic protecciodedades@baixbus.com, amb la Ref. "Exercici drets "acompanyant a la seva sol·licitud còpia del seu document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent (passaport, NIE ....). En cas de no considerar atesos de forma deguda seus drets personals, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si bé li recomanem contactar abans, per tal de resoldre la possible situació o conflicte, si així ho estima, amb el DPD.

Podeu consultar informació addicional sobre el tractament de les seves dades personals llegint la política de privacitat i galetes ubicada a la present pàgina web..

 

CAPTCHA
Aquesta pregunta és per comprovar la veracitat de la seva informació i prevenir els enviaments automàtics de correu brossa.
6 + 0 =
Resol aquest problema matemàtic simple i escriu el resultat. Ex. per 1+3, escriu 4.