Projectes

Conte sobre el transport públic a Barcelona confeccionat per l’editorial Cruïlla per a nens i nenes d’educació infantil i de primària, així com per a les seves famílies i amics.

Les empreses del grup Baixbus: Mohn, SL, Oliveras, SL i Rosanbus, SL ja disposen del seu Codi ètic i de conducta empresarial, un nou instrument per millorar i optimitzar les relacions internes i externes amb els viatgers, les administracions públiques, els proveïdors, els mitjans de comunicació, els mateixos treballadors i la ciutadania en general. El codi s'emmarca en el Projecte Roda, basat en la responsabilitat social d'empresa, la igualtat i l'ètica en el treball, que Baixbus desenvolupa des de l'estiu de 2011.

Una iniciativa del grup Baixbus que contribueix al progrés, al respecte i a la promoció del territori en el qual presta servei de transport.

Des de l’estiu de l’any 2011, Baixbus està desenvolupant el projecte RODA, un programa obert, aglutinador i motivador per incorporar al grup la Responsabilitat Social Corporativa (RSC), per promoure un pla d’igualtat real i per potenciar un clima laboral més professional i més humà. Sota l’eslògan “Puja i fem-la girar”, Baixbus treballa de forma conjunta amb els seus treballadors per assolir els objectius marcats, per procurar, en equip, fer girar la roda del creixement responsable, de la igualtat i de l’ètica en el treball. A l’octubre de 2011 es va realitzar una enquesta de satisfacció laboral a la plantilla de les tres empreses, un qüestionari personal, confidencial i anònim per identificar els punts forts i febles del sistema de treball de Baixbus. Els resultats obtinguts estant servint ara de base per elaborar un pla d’acció de millora i a mida de les necessitats de tots i de totes. Des de gener de 2012, el grup també treballa en la confecció d’un pla d’igualtat ampli i ambiciós, en el que els treballadors, per mitjà dels seus comitès d’empresa, tenen veu i vot en la definició dels continguts i accions. Durant tot l’any 2012 s’ha redactat el Codi ètic de Baixbus, la seva senyal d’identitat i de compromís amb les persones que es relacionen i col•laboren de manera directa i/o indirecta amb el grup. És una declaració de prioritats, interessos i intencions sota el marc de la ètica, el respecte i la transparència. El Codi s’ha publicat al juliol de 2012.

.

Baixbus més a prop

Oficina d'atenció al viatger

C/Martí Codolar 25, 08902, Hospitalet de Llobregat
Horari d’atenció és de 8:00 a 14:00 tots els dies de dilluns a divendres feiners.

 

En compliment de la vigent normativa protectora de dades personals, i atenent de forma particular al que disposa losartículos 12 a 14 del RGPD, se l'informa que el responsable del tractament és MOHN, SL, amb NIF B08040925, i amb domicili social al c / Migdia, s / n, 08840 Viladecans i lloc web: http://www.baixbus.cat/es. Les seves dades personals seran tractades amb la finalitat d'atendre les peticions o sol·licituds específiques que els usuaris puguin realitzar en aquest àmbit a través de la Plataforma, per relació a qualsevol qüestió disposada a través del present formulari de contacte de la Plataforma. En qualsevol cas, les seves dades personals es conservaran durant el termini estrictament necessari per tal d'atendre la sol·licitud remesa.

Se li informa que, s'ha designat un Comitè de Protecció de Dades que desenvolupa les funcions de Delegat de Protecció de Dades, amb qui, si així ho desitja, podrà contactar quant a totes les qüestions referents al tractament de les seves dades personals i a l'exercici dels seus drets, segons el que es disposa en el RGPD a través del correu electrònic protecciodedades@baixbus.com

La base legítima de tractament és el consentiment de l'interessat que, en qualsevol cas, tindrà dret a revocar en qualsevol moment, encara que això no afectarà la licitud del tractament previ a la seva retirada. En tot cas, la manca d'aportació de les dades personals requerides en aquest formulari electrònic podrà donar lloc a la impossibilitat de tramitar per MOHN, S.L. la sol·licitud o petició específica de què es tracti.

Les dades aquí aportades, podran ser cedides a altres entitats del grup empresarial en què s'integra MOHN, SL, amb fins administratius i de gestió de clients, i / oa altres administracions públiques tuteladores del servei prestat, en aquest cas Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Direcció de Transports Públics de la Generalitat de Catalunya. Amb caràcter general, no estan previstes transferències internacionals de les seves dades personals. En qualsevol cas, s'adopten les mesures necessàries en aquest àmbit de conformitat amb el RGPD.

Se li informa així mateix que, podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades i d'oposició, dirigint una comunicació per escrit a través del correu electrònic protecciodedades@baixbus.com, amb la Ref. "Exercici drets "acompanyant a la seva sol·licitud còpia del seu document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent (passaport, NIE ....). En cas de no considerar atesos de forma deguda seus drets personals, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si bé li recomanem contactar abans, per tal de resoldre la possible situació o conflicte, si així ho estima, amb el DPD.

Podeu consultar informació addicional sobre el tractament de les seves dades personals llegint la política de privacitat i galetes ubicada a la present pàgina web..

 

CAPTCHA
Aquesta pregunta és per comprovar la veracitat de la seva informació i prevenir els enviaments automàtics de correu brossa.
1 + 1 =
Resol aquest problema matemàtic simple i escriu el resultat. Ex. per 1+3, escriu 4.