Sistema de videovigilància

.

BENVINGUT A MOHN SL, OLIVERAS SL i ROSANBUS SL

Prestar un Servei Excel·lent i Garantir els seus Drets és IMPORTANT per a nosaltres.

Per això, en compliment de la vigent normativa protectora de dades personals, i atenent de forma particular al que es disposa en els articles 12 a 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant, el “RGPD”), s'informa del que segueix:

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament és:

Mohn, SL (d'ara endavant, “Mohn”), entitat situada a Viladecans, carrer migdia 1, amb CIF B08040925, correu electrònic protecciodedades@baixbus.com i lloc web www.baixbus.cat

Oliveras, SL (d'ara endavant, “Oliveras”), entitat situada a l'Hospitalet de Llobregat, carrer Sant Eulàlia 33-37, amb CIF B08016149, correu electrònic protecciodedades@baixbus.com i lloc web www.baixbus.cat

Rosanbus, SL (d'ara endavant, “Rosanbus”), entitat situada a l'Hospitalet de Llobregat, carrer Sant Eulàlia 33-37, amb CIF B59920504, correu electrònic protecciodedades@baixbus.com i lloc web www.baixbus.cat

Que, per a la millor protecció dels seus drets, s'ha designat un Comitè de Protecció de Dades que desenvolupa les funcions DELEGAT/A de PROTECCIÓ DE DADES (DPD), havent-se notificat les seves dades a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), amb qui podrà posar-se en contacte a través del correu electrònic protecciodedades@baixbus.com i pàgina web www.baixbus.cat pel que fa a totes les qüestions relatives al tractament de les seves dades personals i a l'exercici dels seus drets personals a l'empara del RGPD.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Les seves dades personals seran tractats amb finalitats DE VIDEOVIGILÀNCIA a través de sistemes de càmeres o càmeres de vídeo, fixes o mòbils, capaços de captar i gravar imatges i sons, a fi de comprovar l'estat d'instal·lacions o béns, el control d'accessos a l'edifici, aparcaments, garatges i autobusos.

3. Amb quina finalitat tractem les seves dades?

La base de legitimació del tractament és l'INTERÈS LEGÍTIM del responsable del tractament, de manera que no facilitar les seves dades podrà implicar: la impossibilitat d'accedir o romandre en les zones videovigilades.

4. Cedim les seves dades a tercers?

Les seves dades personals no se cediran a tercers, excepte obligació legal. Sense detriment de l'anterior Mohn, Oliveras i Rosanbus, mitjançant el corresponent Acord d'Encarregat de Tractament contracta amb tercers el manteniment dels sistemes de videovigilància, podent aquests tenir accés a les seves dades de caràcter personal, sempre sota les directrius del responsable. A més de l'anterior, amb caràcter addicional, no estan previstes les transferències internacionals de les seves dades.

5. Quins drets té sobre les seves dades?

PODRÀ EXERCITAR ELS SEUS DRETS d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades i oposició, dirigint una comunicació per escrit a través del correu electrònic protecciodedades@baixbus.com amb la Ref. “Exercici Drets”, en la qual farà constar la seva identitat a través dels documents vàlids disposats a aquest efecte, juntament amb una imatge actualitzada. Que, en cas de no ser atesos de forma adequada els seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si bé li recomanem contactar abans a fi de resoldre la possible situació o conflicte, si així ho estima, amb el citat DPD.

En tot cas, les seves dades personals seran suprimides en el termini màxim d'un mes des de la seva captació, excepte quan haguessin de ser conservats per a acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la dignitat de persones, o la seguretat d'aquestes, o dels béns o instal·lacions de conformitat amb el que es disposa en la normativa aplicable en cada cas.

Baixbus més a prop

Oficina d'atenció al viatger

C/Martí Codolar 25, 08902, Hospitalet de Llobregat
Horari d’atenció és de 8:00 a 14:00 tots els dies de dilluns a divendres feiners.

 

En compliment de la vigent normativa protectora de dades personals, i atenent de forma particular al que disposa losartículos 12 a 14 del RGPD, se l'informa que el responsable del tractament és MOHN, SL, amb NIF B08040925, i amb domicili social al c / Migdia, s / n, 08840 Viladecans i lloc web: http://www.baixbus.cat/es. Les seves dades personals seran tractades amb la finalitat d'atendre les peticions o sol·licituds específiques que els usuaris puguin realitzar en aquest àmbit a través de la Plataforma, per relació a qualsevol qüestió disposada a través del present formulari de contacte de la Plataforma. En qualsevol cas, les seves dades personals es conservaran durant el termini estrictament necessari per tal d'atendre la sol·licitud remesa.

Se li informa que, s'ha designat un Comitè de Protecció de Dades que desenvolupa les funcions de Delegat de Protecció de Dades, amb qui, si així ho desitja, podrà contactar quant a totes les qüestions referents al tractament de les seves dades personals i a l'exercici dels seus drets, segons el que es disposa en el RGPD a través del correu electrònic protecciodedades@baixbus.com

La base legítima de tractament és el consentiment de l'interessat que, en qualsevol cas, tindrà dret a revocar en qualsevol moment, encara que això no afectarà la licitud del tractament previ a la seva retirada. En tot cas, la manca d'aportació de les dades personals requerides en aquest formulari electrònic podrà donar lloc a la impossibilitat de tramitar per MOHN, S.L. la sol·licitud o petició específica de què es tracti.

Les dades aquí aportades, podran ser cedides a altres entitats del grup empresarial en què s'integra MOHN, SL, amb fins administratius i de gestió de clients, i / oa altres administracions públiques tuteladores del servei prestat, en aquest cas Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Direcció de Transports Públics de la Generalitat de Catalunya. Amb caràcter general, no estan previstes transferències internacionals de les seves dades personals. En qualsevol cas, s'adopten les mesures necessàries en aquest àmbit de conformitat amb el RGPD.

Se li informa així mateix que, podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades i d'oposició, dirigint una comunicació per escrit a través del correu electrònic protecciodedades@baixbus.com, amb la Ref. "Exercici drets "acompanyant a la seva sol·licitud còpia del seu document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent (passaport, NIE ....). En cas de no considerar atesos de forma deguda seus drets personals, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si bé li recomanem contactar abans, per tal de resoldre la possible situació o conflicte, si així ho estima, amb el DPD.

Podeu consultar informació addicional sobre el tractament de les seves dades personals llegint la política de privacitat i galetes ubicada a la present pàgina web..

 

CAPTCHA
Aquesta pregunta és per comprovar la veracitat de la seva informació i prevenir els enviaments automàtics de correu brossa.
19 + 0 =
Resol aquest problema matemàtic simple i escriu el resultat. Ex. per 1+3, escriu 4.