Línia L16. Recorregut
Barcelona (Mineria - "Zona Franca") - L'Hospitalet de Ll. (Dr. R. Solanich i Riera - "Creu Roja")
Subscriure a Baixbus