Avís legal

.

La utilització d'aquest lloc web li atribueix a vostè la condició d'usuari i implica la seva acceptació plena i sense reserves a totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, pel que si vostè no està d'acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes, no hauríem d'intentar / accedir a aquest web.

1 CONDICIONS D'UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

1.1 Els visitants d'aquest web tenen la consideració d'usuaris del mateix, qui trobaran informació relacionada amb el tipus d'activitat, productes i serveis que realitzem.

1.2 La informació i els materials inclosos al web s'han obtingut de fonts considerades com fiables. No obstant això, tot i haver pres precaucions i mitjanes raonables per assegurar la fiabilitat de la informació, no es garanteix que aquesta sigui exacta, completa, i / o actualitzada. Conseqüentment, declinem qualsevol responsabilitat per l'omissió d'informació o per la publicació d'informació errònia apareguda en aquest web.

1.3 Com prestadors de serveis de la societat de la informació, ens reservem el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en aquest web, podent inclús limitar o no permetre l'accés a aquesta informació, sense previ avís. Especialment, queda reservat el dret a eliminar, limitar o impedir l'accés al web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies aliens a nosaltres que, al nostre criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat estàndard adoptats per al funcionament adequat d'aquest web.

1.4 Com prestadors, podríem en qualsevol moment establir procediments tècnics legals per obtenir informació anònima sobre els seus visitants, el que significaria, en qualsevol cas, que aquesta informació no podria ser associada cap manera a un usuari concret i identificat. Aquest tipus de procediments conserven dades com el nom de domini del proveïdor que dóna accés a la xarxa a l'usuari, la data i hora d'accés al nostre web, l'adreça d'Internet des de la qual va partir el link o enllaç que dirigeix ​​al nostre web, el nombre de visitants diaris de cada secció, i dades de naturalesa anàloga. La fi de les dades i informació recollida és estadístic, de manera que ens permeti adquirir un major coneixement sobre l'activitat dels visitants del web, a fi de millorar-lo i / o augmentar la seva presència online.

1.5 Els usuaris, en qualsevol moment, podrien desactivar els procediments d'obtenció d'informació al·ludits al punt expositiu anterior mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del seu navegador. No obstant això, la desactivació a la qual s'al·ludeix aquí no afecta o interfereix en la navegabilitat dels usuaris al nostre web.

1.6 El usuari ens autoritza expressament i inequívocament a obtenir i tractar la informació que es generi com a conseqüència de la utilització d'aquest web, amb l'única finalitat d'oferir una navegació més personalitzada i eficient.

 

2 RESPONSABILITATS

2.1 Com prestadors, declinem qualsevol responsabilitat respecte a la informació exhibida en aquest web, procedent de terceres fonts, així com dels continguts que no hàgim elaborats.

2.2 La funció dels enllaços (links) que apareixen en aquest web és única i exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. Per tant, no serem, en cap cas, responsables del resultat obtingut de l'accés a aquests enllaços o links.

2.3 En cap cas, serem responsables de les pèrdues, els danys o els perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin sorgir per l'accés i / o ús del aquest web, el que inclou els produïts en sistemes informàtics o els provocats per virus o activitats il·lícites de pirates informàtics (hackers). Així mateix, tampoc serem responsables dels danys que poguessin sofrir els usuaris per un ús inadequat d'aquest web i, de cap manera, de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les telecomunicacions.

2.4 Com prestadors, no ens responsabilitzem de cap manera de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en les seves pàgines web o obtinguts electrònicament d'aquest web.

  

3 POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

3.1 Com prestadors, garantim la protecció de les dades dels nostres clients i usuaris. Aquest web no reconeix de manera automàtica cap dada referent a la identitat dels visitants de les seves pàgines. No obstant això, en els serveis online oferts, per tal de garantir la seguretat i confidencialitat, serà necessària la prèvia identificació i autenticació de l'usuari en el sistema, a través de la sol·licitud de claus d'accés. En aquells supòsits en què l'usuari sol·liciti informació sobre serveis o productes o desitgi realitzar la tramitació de reclamacions o incidències, a través de l'enviament de formularis residents en pàgines del web, serà en tot cas necessari recollir aquelles dades personals que corresponguin per informar-lo sobre seva sol·licitud.

3.2 Com prestadors de serveis de la societat de la informació i responsables dels fitxers de dades personals, informem als usuaris d'aquest web que totes les dades de caràcter personal seran tractades amb absoluta confidencialitat, sent utilitzats per a les finalitats que han estat demanades, en el marc de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE) i altres normes jurídiques aplicables.

3.3 Com responsables dels fitxers de dades personals, som els que assumim la responsabilitat en l'adopció de mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa per protegir la confidencialitat i integritat de la informació, d'acord amb el que estableix la LOPD, la LSSI-CE , i altra legislació aplicable.

3.4 El usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, de manera que ens reservem el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin conforme a dret .

3.5 Qualsevol usuari registrat pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades de caràcter personal, respecte de les seves dades personals en els termes previstos en la Llei, proporcionats a través d'aquest web, mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una còpia del Document d'Identitat, dirigida a l'entitat, com a responsable del fitxer que recull les dades de caràcter personal, el domicili s'indica al final d'aquest avís legal.

 

4 PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

4.1 La totalitat d'aquest lloc (textos, imatges, marques, logotips, arxius d'àudio, arxius de programari, combinacions de colors, etc.), Així com l'estructura dels seus continguts, estan protegits per la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial , no podent ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació o qualsevol altra forma de difusió no autoritzada expressament per nosaltres, com a prestadors i titulars dels drets intel·lectuals. Per tant, l'accés a aquest web no atorga als usuaris cap dret ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual i / o industrial dels continguts d'aquest web.

4.2 Com titulars dels drets intel·lectuals d'aquest web, ens reservem la possibilitat d'exercir les accions legals que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i / o industrial.

 

5 LEGISLACIÓ APLICABLE I FUR

5.1 Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola al·ludida anteriorment o per qualsevol altra no explícitament indicada però d'aplicació obligatòria. Per tant, l'usuari d'aquest web renuncia expressament al fur que li correspongui, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals que corresponguin.

 

6 DADES D'IDENTIFICACIÓ REGISTRAL

6.1 Les dades registrals del titular d'aquest web són els següents: Nom o raó social Codi d'identificació fiscal:Registre Mercantil.

6.2 El domicili del titular d'aquest web, als efectes de comunicacions i exercici de drets, és el següent:

Direcció: c. Migdia, s/n, 08840 Viladecans

Telèfon: 902023393

E-mail: info@baixbus.com

Baixbus més a prop

Oficina d'atenció al viatger

instal·lacions de Mohn, SL
Ctra. de la Vila, 2. 08840 Viladecans
Horari d’atenció és de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 tots els dies de dilluns a divendres feiners.

 

En compliment de la vigent normativa protectora de dades personals, i atenent de forma particular al que disposa losartículos 12 a 14 del RGPD, se l'informa que el responsable del tractament és MOHN, SL, amb NIF B08040925, i amb domicili social al c / Migdia, s / n, 08840 Viladecans i lloc web: http://www.baixbus.cat/es. Les seves dades personals seran tractades amb la finalitat d'atendre les peticions o sol·licituds específiques que els usuaris puguin realitzar en aquest àmbit a través de la Plataforma, per relació a qualsevol qüestió disposada a través del present formulari de contacte de la Plataforma. En qualsevol cas, les seves dades personals es conservaran durant el termini estrictament necessari per tal d'atendre la sol·licitud remesa.

Se li informa que, s'ha designat un Comitè de Protecció de Dades que desenvolupa les funcions de Delegat de Protecció de Dades, amb qui, si així ho desitja, podrà contactar quant a totes les qüestions referents al tractament de les seves dades personals i a l'exercici dels seus drets, segons el que es disposa en el RGPD a través del correu electrònic protecciodedades@baixbus.com

La base legítima de tractament és el consentiment de l'interessat que, en qualsevol cas, tindrà dret a revocar en qualsevol moment, encara que això no afectarà la licitud del tractament previ a la seva retirada. En tot cas, la manca d'aportació de les dades personals requerides en aquest formulari electrònic podrà donar lloc a la impossibilitat de tramitar per MOHN, S.L. la sol·licitud o petició específica de què es tracti.

Les dades aquí aportades, podran ser cedides a altres entitats del grup empresarial en què s'integra MOHN, SL, amb fins administratius i de gestió de clients, i / oa altres administracions públiques tuteladores del servei prestat, en aquest cas Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Direcció de Transports Públics de la Generalitat de Catalunya. Amb caràcter general, no estan previstes transferències internacionals de les seves dades personals. En qualsevol cas, s'adopten les mesures necessàries en aquest àmbit de conformitat amb el RGPD.

Se li informa així mateix que, podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades i d'oposició, dirigint una comunicació per escrit a través del correu electrònic protecciodedades@baixbus.com, amb la Ref. "Exercici drets "acompanyant a la seva sol·licitud còpia del seu document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent (passaport, NIE ....). En cas de no considerar atesos de forma deguda seus drets personals, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si bé li recomanem contactar abans, per tal de resoldre la possible situació o conflicte, si així ho estima, amb el DPD.

Podeu consultar informació addicional sobre el tractament de les seves dades personals llegint la política de privacitat i galetes ubicada a la present pàgina web.

 

CAPTCHA
Aquesta pregunta és per comprovar la veracitat de la seva informació i prevenir els enviaments automàtics de correu brossa.
3 + 0 =
Resol aquest problema matemàtic simple i escriu el resultat. Ex. per 1+3, escriu 4.